Formació Adolescentes: ¿dónde está el límite?


FORMATS DISPONIBLES
50,00 €
Resum del contingut formatiu

15h | Reconegut pel Dep. d'Educació | Bonificable

Descripció

Aquest curs gira entorn de l'adolescència i diferents conductes que pot presentar l'alumnat de secundària (conductes de risc, conductes desafiants, dificultats de regulació del comportament i fins i tot trastorns de personalitat), presentant al professorat d'aquesta etapa diverses propostes i estratègies d'actuació en aquests casos.

Metodologia
El curs consta d'una infografia de base, així com d'una sèrie de lectures i recursos per a la seva comprensió. Per al seu desenvolupament, es plantegen diverses activitats interactives sobre el material (autocorrectives) i una activitat per lliurar (avaluable), que també podreu compartir amb els/les vostres companys/es.

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l'XTEC. La resta d'alumnes rebran un certificat emès per l'Associació Graó per a la Formació.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?