Capítol Adolescentes en riesgo o especial vulnerabilidad. Buenas prácticas socioeducativas desde y con el sistema educativo en Cataluña
RESUM CAPíTOL

L’acció socioeducativa amb adolescents s’hauria de basar en tres premisses proposades en aquest capítol: 1. Normalitzar entre els professionals la filosofia i el sentit de la Convenció dels Drets de l’Infant; 2. Avançar cap a un professional amb una orientació reflexiva investigadora clara; 3. Apostar per la corresponsabilitat educativa de tots els agents. El capítol també presenta un conjunt d’experiències que han emergit a Catalunya adoptant aquestes premisses, i alguns principis que haurien de guiar el disseny de les accions socioeducatives per a i amb els adolescents.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
És un llibre que ajuda a identificar i analitzar bones pràctiques d'intervenció adreçades a afavorir el benestar i la inclusió social del collectiu d'adolescents basant-se en el protagonisme i la centralitat de la persona, en aquest cas el nen, la nena o l'adolescent. Destaquen la importància d'una intervenció global i integral de diferents professionals i l'avaluació dels resultats, l'impacte dels programes i les possibilitats de transferibilitat. Cal tenir en compte el model elaborat d'indicadors de bones pràctiques d'inclusió social i els instruments, molt útils, tant per dissenyar polítiques públiques com per guiar els mateixos processos d'intervenció socioeducativa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Aproximación institucional y políticas de intervención
Parte II: Aproximación teórica: ejes para la puesta en práctica de una intervención preventiva y com
Parte III: Aproximación práctica: ejemplos de buenas prácticas