Capítol Adolescentes en riesgo o especial vulnerabilidad. Situación en la CAPV y nuevas líneas de intervención
RESUM CAPíTOL

L’últim informe fet per l’Oficina de la Infància i l’Adolescència de l’Ararteko sobre problemàtiques que afecten menors (infàncies vulnerables), del qual s’ha extractat la informació exposada en aquest capítol, posa el seu punt de mira en determinades situacions d’especial risc i vulnerabilitat, des d’una visió evolutiva i destacant les relacions que hi ha entre les diferents situacions analitzades. L’estudi es qüestiona si hi ha determinades problemàtiques comunes, elements transversals que afecten tots o molts dels sectors analitzats i que estan condicionant la resposta que s’ofereix a les seves necessitats.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
És un llibre que ajuda a identificar i analitzar bones pràctiques d'intervenció adreçades a afavorir el benestar i la inclusió social del collectiu d'adolescents basant-se en el protagonisme i la centralitat de la persona, en aquest cas el nen, la nena o l'adolescent. Destaquen la importància d'una intervenció global i integral de diferents professionals i l'avaluació dels resultats, l'impacte dels programes i les possibilitats de transferibilitat. Cal tenir en compte el model elaborat d'indicadors de bones pràctiques d'inclusió social i els instruments, molt útils, tant per dissenyar polítiques públiques com per guiar els mateixos processos d'intervenció socioeducativa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Aproximación institucional y políticas de intervención
Parte II: Aproximación teórica: ejes para la puesta en práctica de una intervención preventiva y com
Parte III: Aproximación práctica: ejemplos de buenas prácticas