Capítol Alcance de la colaboración para la tutoría del alumnado de prácticas externas. Claves para la formación del profesorado
RESUM CAPíTOL

Els problemes socials, en l'actualitat, precisen la interdisciplinarietat del treball en equips de docents investigadors per respondre a la complexitat amb la qual han de ser abordats; problemes que tenen una base anàloga en l'alumnat d'educació primària i l'universitari, encara que les seves manifestacions i formes d'abordatge siguin diferents. Això implica la necessitat de conjuminar la mirada entre docents universitaris i mestres, i comporta una forma diferent a l'actual d'acostar-se a l'escola des de la universitat. L'oportunitat que ofereixen els grups de recerca d'incorporar en els seus projectes a mestres de l'alumnat en pràctiques és clau per buscar connexions que possibilitin anar conformant la tan necessària carrera docent.
Els centres escolars necessiten canvis basats en projectes d'innovació, alhora que la universitat necessita acostar-se a la comprensió i interpretació del món educatiu des de les experiències dels seus protagonistes –professorat, estudiants i altres agents educatius–. D'aquesta manera, els grups de recerca universitaris són una oportunitat per treballar junts sobre els problemes reals, on cada membre del grup aporta una visió diferent i enriquida per tots des de processos de tutoria compartits (universitat i escola). Durant les pràctiques, els alumnes, per resoldre problemes i casos, han d'aplicar les teories i les tècniques adequades a l'àmbit de coneixement concret, de manera que la teoria i la pràctica conflueixin en el fer professional. La tutoria, així entesa, es converteix en un suport essencial, en tant que vincula, organitzada i sistemàticament, el que van coneixent en la pràctica professional amb els coneixements apresos a la universitat; i tot això, des del treball compartit, en forma de projectes d'innovació docent.
De manera que, un treball interdisciplinari en equips de docents investigadors, que integri professorat universitari, mestres i alumnat de pràctiques, agrega, als beneficis que les tutories aporten a l'alumnat en pràctica en l'àmbit acadèmic i professional, possibilitats de formació contínua per al professorat universitari i mestres dels centres de pràctiques, alhora que permet a tots ells desenvolupar i millorar les competències professionals i el seu objecte: una visió integrada dels problemes, del món i de la vida.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre
Els nous escenaris pels quals estem transitant a nivell planetari demanen un paper més actiu de l'educació. Això requereix enfortir la professió docent «entre el que és i el que hauria de ser, entre el que hem fet i el que es podria fer». Necessitem sabers que revitalitzin l'educació com un projecte integrador, posar en valor el que uns altres han pensat i fet per projectar-nos al futur d'una altra manera i reinventar noves respostes i accions.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Tradición pedagógica y profesión docente: el oficio de lo humano
Parte II: Diversidad, equidad y transformación reflexiva, algunas claves para la formación del profe