Capítol Algunas estrategias para adaptar el currículo a las clases ordinarias
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol presenta una proposta curricular per treballar a l'aula d'acolliment amb la finalitat d'afavorir l'adquisició ràpida d'uns aprenentatges bàsics que permetin a l'alumnat d'incorporació tardana integrar amb més facilitat els nous aprenentatges quan accedeixi a les aules ordinàries. Les orientacions que es formulen van en la línia de planificar el treball partint de situacions normalitzades fins a arribar, en cas de necessitat, a d'altres més extraordinàries. La proposta de treball servirà per afavorir el pas de l'aula d'acolliment a les classes ordinàries, destacant-se algunes estratègies d'adaptació del currículum.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Las actitudes de la sociedad de acogida, la normalización del emplazamiento escolar. Estrategias para trabajar en el aula. La identificación, el estudio y la valoración de experiencias.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La acogida del alumnado de incorporación tardía: orientaciones y propuestas
II Parte: Del aula de acogida a las clases ordinarias
III Parte: Descripción y análisis de experiencias