Article Algunes nocions essencials de sociolingüística per a docents de primària i secundària
RESUM ARTICLE

Aquest article s’adreça als docents de primària i secundària i vol presentar, de manera sintètica, alguns dels conceptes principals de la sociolingüística per facilitar-ne l’ús, tant en la docència com en la pràctica educativa. L’article s’estructura en quatre apartats. Al primer, s’hi presenten unes quantes nocions relacionades amb la diversitat lingüística individual, com ara llengua inicial o bilingüisme individual. Al segon, s’hi aborden algunes nocions relacionades amb l’anàlisi de les llengües en contacte i s’hi discuteixen nocions com ara manlleu, calc i alternança de codi. El tercer apartat està dedicat a la diversitat lingüística social i a la manera com s’estructuren els usos lingüístics en societat. Finalment, el darrer apartat revisa algunes nocions essencials de la gestió del multilingüisme, especialment en el món educatiu.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €