Article Alguns elements de la gestió econòmica de l'Institut Escola del Treball de Barcelona
AUTORS
Gómez Pascual, Carmelo
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €