Capítol Almazuela: retales de vida de jóvenes resilientes
RESUM CAPíTOL

Tanca el llibre, a manera de síntesi inconclusa, una «labor de retalls teixida amb retalls de vida de joves resilients» que pugui ajudar-nos a confeccionar un vestit multicolor format per un conjunt de teles esquinçades dels seus relats i cosides per les vores mitjançant un tènue fil de sentit reeducatiu i de reconstrucció, no solament de les vides d’aquests joves, sinó també de les organitzacions educatives que els acullenFORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Recull diversos estudis de cas que descriuen i analitzen les trajectòries resilients de joves en risc d'exclusió. La seva lectura servirà a formadors i famílies per comprendre millor els processos de resiliència educativa, el significat que té per als joves la vivència del fracàs i el paper clau que exerceixen els agents i programes formatius d'àmbit no formal en el seu trànsit cap a un major empoderament, com a antídot enfront del determinisme social.

La resiliència educativa és un camp d'estudi rellevant per  detectar febleses d'un sistema escolar poc inclusiu i revelar alternatives al seu funcionament. Desenvolupar la resiliència educativa des d'edats primerenques contribueix a apuntalar el futur de les persones.


Llibre disponible per capítols
INDICE