Formació Altes capacitats. Detecció, avaluació i orientació / Altas capacidades. Detección, evaluación y orientación (30h)


FORMATS DISPONIBLES
250,00 €
Resum del contingut formatiu

30h | Reconegut | Bonificable

Descripció
Aquest curs té com a objectiu fomentar un espai de trobada i reflexió per apropar a professionals de l’educació i al públic general la realitat dels alumnes amb altes capacitats i conèixer estratègies d’identificació i les mesures d’intervenció educativa, com a pas essencial per poder proporcionar a aquests alumnes oportunitats per al màxim desenvolupament, no només del seu potencial intel·lectual, sinó en conjunt del seu benestar social i emocional.

Tutoritzat Maria Beltran i Natalia Ibánez (Psicòlogues al Centre Kepler).

Metodologia
El procés d’aprenentatge del curs es durà a terme mitjançant la plataforma Moodle. Es combinaran sessions en directe (utilitzant  Zoom) on hi haurà intervencions de l’especialista del tema a tractar, amb treball independent i/o en grup directament al Moodle, així com visualitzacions de vídeos, lectures bibliogràfiques comentades i activitats individuals. A més, tots els cursos disposaran d’un apartat de familiarització amb l’entorn de l’aula (Moodle), així com una guia didàctica i un fòrum de comunicació general.  

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l'XTEC. La resta d'alumnes rebran un certificat emès per l'Associació Graó per a la Formació.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?