Capítol Alumnado con dificultades en el aprendizaje matemático
RESUM CAPíTOL

Tradicionalment, en l’aprenentatge de les matemàtiques s’han concentrat molts fracassos escolars, ja que requereix posar en joc la construcció del llenguatge simbòlic, les representacions i l’abstracció dels conceptes. En les últimes dècades són molts els esforços per part d’investigadors, professors de matemàtiques i especialistes bolcats a saber quines són les dificultats específiques que tenen determinats grups d’alumnes (sords, cecs, etc.); a aquestes dificultats es dedica la primera part del capítol. En segon lloc, es presenten metodologies apropiades que poden ser utilitzades tant pel professorat de l’aula com de manera més especialitzada pel professorat d’assessorament a fi de pal·liar algunes de les dificultats descrites.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje