Capítol Alumnado con enfermedades crónicas
RESUM CAPíTOL

Tot i que la major part de l'alumnat gaudeix de bona salut, hi ha un percentatge, baix, que no pot portar una vida normalitzada. Hi ha nens que tota la seva vida, o en algunes etapes de la seva infància, conviuran amb una malaltia crònica, la qual cosa implicarà, en alguns casos, que necessitin ingressos hospitalaris recurrents. El paper dels mestres, per tant, serà fonamental a l'hora d'ajudar aquests alumnes. Aquest capítol ens ensenya com una malaltia crònica afecta el nen i la seva família i com el pot ajudar l'escola. D'aquesta manera, es descriuen diversos tipus de malalties cròniques, classificades en dos grans grups: malalties que provoquen crisis (diabetis, asma i epilèpsia) i malalties que manifesten brots (cardiopaties, malalties hematològiques i malalties infeccioses).FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
El lector trobarà en aquest llibre informació sobre les malalties cròniques més comunes de la infantesa, els trastorns de l'alimentació, el càncer infantil, la mort d'un alumne i les escoles d'àmbit hospitalari, sobre què fer quan la malaltia irromp a l'escola de manera inesperada, així com suggeriments per a l'atenció educativa a aquests alumnes amb unes necessitats específiques. Adreçat als mestres i els educadors com a manual o llibre de consulta.

Llibre disponible per capítols
INDICE