Capítol Alumnos y profesores
RESUM CAPíTOL

Per entendre la didàctica, en aquest cas, de la música en educació secundària s’ha de tenir en compte la figura de dos rols clarament diferenciats: l’alumne i el professor. En aquest capítol coneixerem alguns dels trets psicofisiològics que es manifesten a l’adolescència, atenent la seva incidència en el procés educatiu, i la figura del docent d’acord amb la seva responsabilitat professional. Tot això a través del coneixement ampli i profund de tot el que gira al voltant del que anomenem ensenyament i aprenentatge.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Eufonía

Resum del llibre
El "saber" pedagògic teòric i el "saber fer" aplicat són dos tipus de coneixement imprescindible i inseparable que han de confluir i retroalimentar-se per aconseguir bones pràctiques i una educació musical de qualitat. L'aprenentatge per competències, la interpretació i la creativitat a l'aula, l'ús de les noves tecnologies i una experiència musical pràctica i vivenciada per tot l'alumnat són objectius que s'han de plasmar a la realitat de l'aula i transcendir-la. Una realitat que el docent ha de saber gestionar hàbilment amb els seus alumnes mitjançant un "afecte-efectiu", construint-se un perfil de competències professionals que donin resposta a les demandes singulars de l'ensenyament secundari-obligatori i de la tipologia del seu alumnat adolescent.

Llibre disponible per capítols
INDICE