Article Anàlisi comparativa de la coordinació sintàctica.
RESUM ARTICLE

Aquest article ofereix una mostra breu dels resultats d'un estudi sobre el plantejament de l'ensenyament gramatical de la coordinació sintàctica en una mostra significativa de llibres de text de tercer d'ESO.

AUTORS
Coronas Peñarrocha, Ricardo


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €