Article Anàlisi de pràctiques amb la llengua en una comunitat londinenca multilingüe.
RESUM ARTICLE

L'article explica una experiència de recerca lingüística duta a terme amb alumnes de 15 anys en una escola de l'est de Londres. A fi de desenvolupar el coneixement lingüístic sobre la variació lingüística a la comunitat i en els repertoris dels parlants individuals, i sobre els factors que influeixen en l'actitud dels parlants (objectius inclosos en el disseny curricular), els responsables de l'escola dissenyaren un projecte d'acord amb l'Open University. Aquest pretenia convertir els estudiants en investigadors de la seva pròpia vida i entorn a partir de 1) l'enregistrament i l'anàlisi dels usos de la llengua dels alumnes en diferents contextos, 2) la redacció d'una autobiografía lingüística i 3) l'exposició oral d'una argumentació sobre un tema lingüístic a fi de persuadir l'auditori. La participació en el projecte implicà de tal manera els alumnes que els portà més enllà de l'objectiu inicial, ja que els desvetllà l'interès pel tema i modificà les seves actituds lingüístiques.

AUTORS
Thomas, Kit / Maybin, Janet


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Recerca al batxillerat
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES