Article Anàlisi dels informatius de televisió. Guia de sis punts essencials.
RESUM ARTICLE

De tots els avantatges que té per a la vida real i per a l'educació d'una persona completa la formació en matèria de mitjans de comunicació, la que em sembla més interes sant és que es tracta d'un coneixement as sumible en els punts essencials per tots els ciutadans. He optat per treballar colze a colze amb els docents que treballen aquest angle de l'educació, perquè penso que amb un esforç molt raonable es poden fer passos molt significatius. Però aquest no és l'únic motiu, contraposo el meu optimisme respecte al treball que es pot realizar del costat del receptor amb el pessimisme que m'embarga quan es tracta d'analitzar propostes del costat del mitjà de comunicació.

AUTORS
Obach, Xavier


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Llegir televisió
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES