Capítol Análisis crítico de las opciones curriculares en la educación secundaria obligatoria
RESUM CAPíTOL

Com s’aborden les ciències socials en el currículum? Quines diferències hi ha a primària i secundària? Quins continguts mínims s’haurien d’abordar? Aquest capítol respon a aquests i a altres interrogants sobre el tema i ofereix una explicació i anàlisi, des d’una perspectiva crítica, del currículum vigent a l’ESO. També s’hi inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’objectiu fonamental d’aquest volum, dedicat a la Història, la Geografia i altres ciències socials, és exposar les bases epistemològiques i metodològiques de les diverses disciplines que s’incorporen a l’educació secundària obligatòria i al batxillerat. Es tracta d’un coneixement especialment rellevant en una concepció didàctica en què els continguts educatius condicionen els processos metodològics. També s’analitzen els currículums des d’una perspectiva crítica. Per acabar, s’inclouen dos capítols, el primer aborda la història de la didàctica, i el segon, l’estat de la qüestió sobre aquest coneixement pedagògic.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte 1. Fundamentos epistemológicos y métodos
Parte 2. Las propuetas curriculares
Parte 3. La tradición de enseñar Historia y Geografía y otras ciencias sociales