Capítol Análisis de buenas prácticas en la enseñanza de la Educación física en la educación secundaria obligatoria
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol presenta l’anàlisi de bones pràctiques en l’ensenyament de l’educació física a l’educació secundària obligatòria (ESO), presentant, amb aquesta finalitat, diferents experiències educatives avalades per la seva posada en pràctica i remarcant aspectes a tenir en compte per al disseny de programes d’intervenció innovadora. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
El professorat d’Educació física ha de ser catalitzador de canvis en el procés docent, és a dir, ha de resoldre problemes mitjançant solucions noves i creatives. A Educación física. Investigación, innovación y buenas prácticas es poden trobar les indicacions necessàries per afrontar el repte d’innvoar en Educació física. A més, s’ofereixen consells útils per compaginar la investigació educativa amb la qualitat de la docència; innovació i investigació es complementen, amb la intenció última de millorar les pràctiques docents.

Llibre disponible per capítols
INDICE