Capítol Análisis de la formación del profesorado en educación intercultural en Castilla y León: La realidad más allá de los tópicos
RESUM CAPíTOL

Es presenta una recerca sobre la realitat formativa del professorat en educació intercultural a Castella i Lleó. El nostre propòsit és comprovar si la formació inicial i permanent rebuda pel professorat en aquest àmbit és suficient i l'ajuda a fer front als problemes reals que troba en la seva tasca diària. Hem fet ús de la metodologia qualitativa, en concret a través de l'anàlisi de contingut. Així, hem analitzat els plans d'estudis dels graus de formació de mestres i carreres afins en educació en les universitats públiques de Castella i Lleó. Posteriorment, analitzem tots els cursos de formació permanent oferts pels centres de formació del professorat de la nostra comunitat. Els resultats obtinguts mostren que les assignatures amb temàtiques relacionades amb l'educació intercultural tenen una presència mínima en els plans d'estudis de formació dels futurs mestres. Una cosa similar succeeix en la formació del professorat en exercici, on es continuen prioritzant altres àrees, com les tecnologies de la informació o els idiomes. El nostre treball posa de manifest l'absència d'aquests continguts en els plans d'estudis dels futurs educatius. En definitiva, es troba a faltar un model de formació inicial i permanent en el camp de l'educació intercultural que sigui coherent amb els principis teòrics inclusius i interculturals capdavanters en la legislació educativa i que, al seu torn, atengui les necessitats formatives reals dels docents.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L'obra recull diverses experiències, metodologies i propostes de recerca del camp de les pedagogies inclusives en contextos educatius.

A partir d'experiències reals recollides en els diversos contextos i etapes educatives, aquest treball pretén, en definitiva, compartir i difondre les experiències de la pràctica educativa dels professionals que treballen en el dia a dia amb un alumnat que, cada vegada més, necessita d'un acompanyament professional específic i adaptat que respongui a les seves necessitats educatives, lingüístiques o culturals, a través de la implementació d'espais que promoguin la inclusió socioeducativa de tots i totes.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Experiencias de inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión educativa
Parte III: Innovación socioeducativa