Capítol Análisis de la investigación y de las funciones docentes
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es debatrà com s'analitza i avalua un projecte d'innovació, el seu disseny, el desenvolupament, la implementació, l'avaluació i la gestió. En capítols previs s'ha discutit com cal planificar un projecte d'innovació, de quines parts es compon i com es redacta. I, un cop el projecte ha estat aprovat, com es duu a terme, com es porta a la pràctica i què cal fer perquè els resultats penetrin en la docència. A la primera part del capítol revisarem criteris per a l'avaluació dels projectes de recerca en les seves diferents etapes, en el seu disseny i posada en marxa. A la segona part s'estudiarà la funció del docent –eix principal en la innovació docent, l'agent transmissor–, quines en són les funcions, com han evolucionat, quines noves necessitats ha d'afrontar i quins suports té per adaptar-se als seus nous rols.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre ofereix una resposta pràctica a tots aquells docents que pretenen afrontar l'elaboració i la implementació d'un projecte d'innovació, des de les fases inicials de planificació i estructuració, passant per la redacció d’aquest i per l'execució i avaluació final del projecte.

Aquest caràcter de guia pràctica es conjuga en el llibre amb propostes d'investigació centrades en temes d'actualitat i amb l'estudi de diferents aspectes clau en els processos d'innovació educativa.

Llibre disponible per capítols
INDICE