Capítol Análisis de los modelos y línias de actuación en los proyectos de innovación docente
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol pretén exposar i analitzar diversos models, mètodes i estratègies d'ensenyament-aprenentatge en el marc de la innovació educativa, i n'estudia l'origen, el tipus, els beneficis, les dificultats i les possibilitats d'aplicació en el context educatiu. Concretament, els enfocaments estudiats per a la millora de la qualitat del sistema educatiu són els següents: blended learning, flipped classroom, m-learning, MOOC, ludificació i cross-border. Així doncs, amb la finalitat d'emmarcar aquesta anàlisi en el panorama nacional de la innovació universitària, el treball s'adreça en un primer moment a l'estudi de les diferents convocatòries de projectes d'innovació docent, a través de la delimitació de les línies concretes d'actuació i millora que persegueixen.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre ofereix una resposta pràctica a tots aquells docents que pretenen afrontar l'elaboració i la implementació d'un projecte d'innovació, des de les fases inicials de planificació i estructuració, passant per la redacció d’aquest i per l'execució i avaluació final del projecte.

Aquest caràcter de guia pràctica es conjuga en el llibre amb propostes d'investigació centrades en temes d'actualitat i amb l'estudi de diferents aspectes clau en els processos d'innovació educativa.

Llibre disponible per capítols
INDICE