Capítol Análisis factorial exploratorio del test de conceptos fundamentales en matemática
RESUM CAPíTOL

En aquest treball es presenta l'anàlisi factorial exploratòria del test de conceptes fonamentals en matemàtica, el qual està orientat a detectar la comprensió de nocions bàsiques matemàtiques en joves que inicien estudis universitaris. Es va aplicar l'instrument a 1255 estudiants que iniciaven els seus estudis en una universitat no selectiva a Xile. L'anàlisi mostra que el test té un coeficient de confiabilitat kr-20 de 0,81 i l'anàlisi de factorial exploratori indica que l'estructura et rica original que considera avaluar fraccions, típics bàsics de la  àlgebra, equacions i anàlisis de dades, es pot agrupar en dos factors; el primer que agrupa íntegrament els ítems de la dimensió típics bàsics de l'àlgebra i incorpora dos ítems de les dimensions equacions i fraccions respectivament. El segon que recull íntegrament els ítems de la dimensió anàlisi de dades i incorpora dos ítems de les dimensions equacions i fraccions respectivament.

L'instrument pot utilitzar-se per a investigar sobre les nocions bàsiques, i els coneixements adquirits sobre fraccions, típics bàsics de  àlgebra, equacions i estadística bàsica en la transició d'educació secundària a educació superior. A més, els resultats de l'instrument poden orientar els cursos d'anivellament matemàtic i programes de suport acadèmic com a tutories o ayudantías.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre recull els diversos treballs, reflexions i anàlisis des de la perspectiva de diferents professionals el nord dels quals és l'educació matemàtica d'excel·lència.

Els interessos i àmbits professionals dels autors són diversos, professors de l'aula escolar, matemàtics de l'àmbit universitari, docents de carreres d'enginyeria, formadors del professorat especialitzat en didàctica de la matemática.

Esperem que aquestes idees i les contribucions contingudes en aquest llibre atreguin l'interès de la comunitat científica i contribueixin a un major desenvolupament de la formació del professorat.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte 0: Capítulos introductorios
Parte I: Innovación
Parte II: Transición entre la escuela y la universidad
Parte III: Comparación