Recursos Ancestors


Ancestors
Resum del recurs

Ancestors és un videojoc (disponible per a iOS i Android) contextualitzat en els jaciments de la Serra d'Atapuerca, que aproxima aspectes de l'evolució humana.


Descripció del recurs

Ancestors és una proposta centrada en el patrimoni d'Atapuerca i en l'evolució humana, dissenyada amb criteris educatius que pot ser utilitzada en espais formals i no formals d'ensenyament-aprenentatge.

El videojoc s'ha desenvolupat a partir de la interacció d'arqueòlegs, mestres, didactes, il·lustradors i enginyers en el context del projecte de recerca Atapuerca-evolució, videojocs educatius.

Més información sobre la mecànica del joc i el seu desenvolupament, a la revista Guix. Elements d’Acció Educativa, núm. 465. Clic aquí.