Capítol Anexo: Fondo de recursos
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s'hi inclou un annex que, a manera de fons de recursos, ofereix una varietat d'idees i recursos addicionals que el mestre o mestra pot desenvolupar si així ho vol. Els annexos estan classificats en tres grups, d'acord amb la mena d'activitats i jocs musicals que s'hi recullen: activitats a partir d'una audició, activitats a partir d'una cançó, jocs en educació musical.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Eufonía

Resum del llibre

El «fer» música constitueix la base sobre la qual s’assenta l’observació, el descobriment, la experimentació, la manipulació, la interpretació, l’acompanyament, la improvisació, l’adquisició de coneixements i experiències i l’anàlisi d’aquestes. Per això, la disponibilitat d’una oferta rica, variada i àmplia d’activitats es convertirà en una aliada inestimable en el desenvolupament de les accions d’ensenyament i aprenentatge.

El llibre ofereix una bateria d’activitats i jocs organitzats per edats i basats en els blocs sobre els quals s’estructura el currículum de primària: escolta, interpretació, creació i dansa.


Llibre disponible per capítols
INDICE