Capítol Anexo. Una mochila funcional
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol recollim elements que considerem que poden prestar un suport funcional al disseny d'experiències orientades amb l'enfocament de les intel·ligències múltiples (IM). Des d'una bateria de base per perfilar activitats de pensament IM, a fitxes de tècniques amb rutes per sistematitzar interrogants que promouen i orienten la curiositat, l'atenció, la comprensió i el record. El capítol es completa amb una eina que recull indicadors d'utilitat per donar suport al coneixement (i autoconeixement) i la millora de les habilitats de cada intel·ligència en situacions contextualitzades.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Aquest llibre presenta un conjunt d'estratègies i eines per canalitzar aquestes coordenades: ensenyar i aprendre a pensar amb tècniques que estimulen diferents models de pensament, integració de pràctiques amb metodologia de pensament i cooperació i construcció d'estructures didàctiques variades per organitzar els processos amb tasques motivadores, situacions ABP i projectes calidoscòpics.

Un enfocament que creu que la ment es construeix i projecta amb sistemes simbòlics variats. I que, per això, una educació basada en l'existència de múltiples intel·ligències és molt més rica i efectiva que una basada en només dues: perquè els continguts es construeixen, es representen i es comuniquen amb molts més símbols, com defensa Gardner.


Llibre disponible per capítols
INDICE