Capítol Anexos
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol ofereix un conjunt d’annexos que il·lustren els continguts tractats al llarg del llibre: annex 1. La jornada escolar a l’escola bressol i al parvulari: exemples; annex 2. Situació d’arribada a l’escola: programació d’una unitat didàctica; annex 3. El racó de la caseta: programació d’una unitat didàctica; annex 4. La situació d’alimentació: les decisions de l’equip de mestres en un centre; annex 5. Les arribades i les sortides. La seva concreció en el projecte curricular de centre; annex 6. Proposta de blocs de contingut per a les tres àrees; annex 7. Exemple de seqüenciació de continguts i objectius de l’àrea de descoberta de l’entorn en una llar d’infants; annex 8. L’organització de l’espai en una escola bressol: la seva concreció en el projecte curricular de centre.   FORMATS DISPONIBLES
6,99 €