Capítol Anexos
RESUM CAPíTOL

Els annexos que es recullen en aquest capítol ofereixen diversos exemples que permetran als docents ampliar els seus coneixements i millorar la seva pràctica professional respecte a l'alumnat que presenta discapacitat intel·lectual i retard del desenvolupament mental a l'aula, com ara: situacions educatives per a cada etapa i el seu seguiment per part de l'alumnat amb discapacitat intel·lectual, exemple d'unitat didàctica adaptada, exemple de la portada del pla de treball individual per a un grup de 4t d'educació primària i per a un alumne amb necessitats educatives especials, activitat inclosa en el pla de treball individual per a un grup de 4t d'educació primària per a un alumne amb necessitats educatives especials, selecció de llibres relacionats amb la discapacitat intel·lectual i exemple d'un pla individualitzat d'un alumne d'institut.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Llibre que aborda l'atenció dels alumnes amb discapacitat intellectual a les escoles ordinàries, que ofereix instruments per detectar i avaluar l'alumnat de totes les etapes educatives, alhora que planteja estratègies d'organització i intervenció a l'aula amb exemples de pràctiques realitzades a diferents escoles, i tenint en compte tant a l'alumne individualment com en la seva interacció amb els companys. També es dóna importància a la collaboració entre els diferents membres de l'equip docent i a la relació amb les famílies dels alumnes per facilitar-ne la inclusió escolar.

Llibre disponible per capítols
INDICE