Capítol Anexos
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol recull una sèrie d’annexos que permetran reforçar els continguts adquirits sobre l’alumnat en risc social, que són: Annex 1. Les necessitats bàsiques de la infància i l’adolescència; Annex 2. Els drets de la infància; Annex 3. Legislació relativa a la protecció de la infància i l’adolescència: internacional, europea, estatal i autonòmica (Catalunya); Annex 4. Legislació educativa en relació amb les desigualtats i a la seva compensació; Annex 5. Document per a la detecció i la notificació del risc i el maltractament infantils en l’àmbit educatiu; Annex 6. Circuit d’actuació en els centres educatius davant l’alumne maltractat o en situació de dificultat social; Annex 7. Model de Comissió Social en un centre educatiu; Annex 8. Recursos d’atenció a la infància i a l’adolescència.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Aquest llibre és una eina útil de suport i ajuda als docents als quals permet conèixer quines són les necessitats i potencialitats d'aquests alumnes, tenint en compte que construir-se com a persona constituix un repte important per a qualsevol ésser humà i, molt especialment, per a aquells nens i adolescents la vida dels quals es desenvolupa en contextos de desigualtat i dificultat social en què els seus drets són vulnerats freqüentment. En aquests casos, l'escola pot ser per a tots ells una experiència compensatòria dels dèficits que pateixen i un entorn de cura, al mateix temps que possibilita els canvis que els permetin una millor qualitat de vida.

Llibre disponible per capítols
INDICE