Capítol Anexos
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol recull una sèrie d’annexos que permetran reforçar els continguts adquirits sobre l’alumnat amb discapacitat motriu, que són: Annex 1. Guia per a l’avaluació del posicionament, la sedestació i el desplaçament; Annex 2. Registre per a l’observació i l’avaluació de competències bàsiques (instrument 3); Annex 3. Observació i avaluació d’estils d’aprenentatge en l’alumnat amb discapacitat motriu (instrument 4); Annex 4. Ajudes tècniques per al control postural i el desplaçament.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
S'aborden temes com ara l'avaluació, l'organització del centre escolar, l'adaptació del currículum, l'ajustament de les estratègies d'ensenyament, el paper de les tecnologies de suport i la collaboració entre els múltiples professionals implicats, els familiars i els mateixos alumnes, els seus germans i els seus companys d'edat, amb i sense discapacitat. Tot això s'acompanya a més a més amb exemples de casos reals que reflecteixen l'extensa experiència dels autors en aquest camp.

Llibre disponible per capítols
INDICE