Article Animació a la lectura. El plaer d'envoltar-se de paraules que acaronen.
RESUM ARTICLE

L'animació a la lectura es podria definir com una sèrie d'accions encaminades a provocar una trobada satisfactòria de les persones amb la lletra impresa. La finalitat d'aquestes accions, prèvies a la lectura, és despertar l'interès pels llibres i fomentar el plaer de llegir. Animar a llegir és ajudar a descobrir l'experiència emocional que pot provocar una bona lectura. Per tant, les persones encarregades de realitzar els programes d'animació han de ser bones lectores, però han de ser capaces també de transmetre il·lusió i el goig que han experimentat llegint bons llibres. El repte que es presenta és canviar l'actitud d'imposar per la de seduir.

AUTORS
Ballester Marco, Anna


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €