OBERT   LLEGIR
Capítol Antecedentes de la investigación
RESUM CAPíTOL

La realitat que viu la societat avui dia implica plantejar un altre tipus de perfils d’ingrés i de llicenciats en les universitats, amb altres orientacions curriculars i un altre perfil professional docent. El professorat, a més, ha de disposar de coneixements didàctics i curriculars que el capacitin per formar els futurs graduats en l’acompliment de les activitats professionals que comporta l’exercici de la seva futura professió. Per això, és necessari que la formació universitària parteixi de models d’ensenyament basats en competències, tal com es planteja en aquest capítol.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre posa de manifest com la competència comunicativa s’estudia des d’una perspectiva teòrica, generant mancances en l’àmbit sociolingüístic, en la utilització de registres adequats o en la construcció morfosintàctica de textos. De la mateixa manera, es fa palès com les tecnologies s’han orientat cap al que és merament tecnològic, obviant-ne la utilitat social i pedagògica. També analitza les conseqüències que tenen aquestes mancances al mateix temps que considera, ja des de l’àmbit de la pràctica, quins efectes té l’aplicació d’un programa específic (Affective e-Learning+) en la millora del seu acompliment.
Llibre disponible per capítols
INDICE