Capítol Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de la Filosofía
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’analitzen de manera exhaustiva tots els recursos que la xarxa telemàtica ofereix avui dia en diversos idiomes per millorar la pràctica docent i fer-la assequible als adolescents en el seu propi medi cibercultural. Hi ha, a més, nombroses mencions a vídeos que ja són presents a la xarxa i que es poden considerar també un bon mètode per introduir l’alumnat en la comprensió de molts autors i problemes de la història de la filosofia. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest volum posa a disposició del professorat de Filosofia una mostra variada de plantejaments innovadors i de noves pràctiques docents. El cinema, les noves tecnologies de la informació, el tema de la mediació escolar, l'enfocament de la coeducació en Filosofia, el mètode de Filosofia per a nens o la manera específica de presentar la filosofia als joves són diferents mitjans per motivar l'alumnat i presentar-li diverses i noves formes d'aproximació als continguts filosòfics. Són, en definitiva, noves mediacions i maneres de "traduir i adaptar" la filosofia als adolescents de la nostra època.

Llibre disponible per capítols
INDICE