Capítol Aportes sobre resolución de problemas, tecnología y formación de profesores de matemáticas
RESUM CAPíTOL

La línia de col·laboració que presenta aquest capítol s'estructura al voltant de tres temes directament relacionats: la resolució de problemes, l'ús de diverses eines digitals i la formació del professorat de matemàtiques per a l'educació secundària (que comprèn alumnes de 12 a 18 anys). Es destaca la relació directa entre els mètodes i dissenys de recerca utilitzats i les metes proposades en les diferents fases que configuren els estudis duts a terme en el marc de la resolució de problemes. A més, es posa l'accent en la influència que han adquirit els programes i desenvolupaments de l'educació matemàtica en l'àmbit internacional i els elements conceptuals que van sustentar i van resultar importants en la planificació i seguiment dels projectes.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aquest llibre brinda l’oportunitat de conèixer mètodes de treball i estratègies de diferents investigadors per al desenvolupament de l’educació matemàtica a diferents parts del món. Es relaten trajectòries d’investigació guiades per la finalitat de promoure un aprenentatge matemàtic més democràtic i de major qualitat, amb atenció especial a temes clau relatius al currículum escolar, a la formació del professorat, a la gestió de la diversitat o bé a l’avaluació dels aprenentatges.

Els capítols del llibre contribueixen a enriquir la reflexió mitjançant l’explicació de processos que conjuguen idees teòriques, experimentacions, espais formatius i realitats d’aula. En particular, es recullen alguns dels desafiaments que es plantegen a la investigació i ensenyament de les matemàtiques en el context de països d’Iberoamèrica. El caràcter iberoamericà d’aquest llibre és una font d’identitat i un valor que ha d’afegir-se a l’esforç per narrar la utilitat pràctica del que s’investiga.

Al Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Espanya, Mèxic i Portugal, juntament amb altres països de la nostra comunitat, destaquen els assoliments en el doble desenvolupament científic i social de l’educació matemàtica, sovint en entorns humans, materials i professionals empobrits per raons diverses.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Modelos de enseñanza, evaluación y aprendizaje
II Parte: Resolución de problemas y desarrollo profesional
III Parte: Perspectivas educativas, curriculares y teóricas