Capítol Aprender a argumentar implica comunicar, persuadir a una audiencia
RESUM CAPíTOL

Com contribueix l’argumentació a aprendre a comunicar idees de ciències? En aquesta idea clau s’aborda aquest interrogant des de dos contextos: tasques que requereixen escriure un informe o, en altres paraules, desenvolupar un argument per escrit, i tasques en què té lloc un procés d’argumentació oral, insistint especialment en la importància d’ensenyar a parlar i escriure ciències a classe i els criteris per valorar l’argumentació en un informe.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Adreçat al professorat que no es conforma només amb que els seus alumnes siguin capaços de donar les respostes adequades a les preguntes que els plantegen, sinó que a més a més persegueix que sàpiguen raonar-les. La formació de ciutadans capaços d’avaluar el coneixement i desenvolupar el pensament crític es veu potenciada així, al mateix temps que s’afavoreix el desenvolupament de les competències bàsiques i es contribueix a l’educació científica i ciutadana. El llibre presenta una estructura clara que a més de desenvolupar cadascuna de les idees que es plantegen ajuda a respondre preguntes com ara:? Què és l’argumentació? ?Quines dimensions del treball científic s’aprenen argumentant? ? Quin és el paper de les proves? ? Quins elements comprèn un argument? ? En què contribueixen les qüestions sociocientífiques als objectius de l’educació? ? Com dissenyar tasques de classe que promoguin l’argumentació? ? Quins criteris podem utilitzar per avaluar la qualitat de l’argumentació?

Llibre disponible per capítols
INDICE