Capítol Aprender a buscar y seleccionar en Internet
RESUM CAPíTOL

La societat actual, caracteritzada per l’allau informativa, la necessitat de gestionar un coneixement múltiple, sovint contradictori, i una creixent mobilitat personal i professional, requereix pensar en una ciutadania amb competències per buscar, seleccionar i interpretar informació, amb coneixements oberts i capacitats per a un aprenentatge continu i autònom. Aquest capítol parla d’això, insistint en la necessitat d’ensenyar a buscar informació als i les alumnes amb l’ajuda d’Internet, amb independència de la matèria impartida. Igualment, s’ofereixen orientacions per al professorat i un exemple de cas pràctic.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €