Llibre Aprender a dibujar y a escribir Las perspectivas de los niños, sus famílias y maestros


FORMATS DISPONIBLES
20.90 €
Resum del llibre

Aquest llibre se situa en el camp de la investigació de les concepcions d’infants, famílies i mestres sobre l’aprenentatge. Proposa pensar en el dibuix i l’escriptura com a activitats la comprensió de les quals requereix tenir en compte múltiples dimensions (socioculturals, representacionals, metacognitives, perceptivomotrius i educatives) i l’aprenentatge de les quals planteja desafiaments particulars.
Dóna compte de les perspectives de tres-cents infants entrevistats en escoles de nivell inicial i primari, tot centrant-se en les seves concepcions sobre l’aprenentatge del dibuix i la seva evolució durant l’escolarització; tot explorant, també, com conceben els infants les relacions entre dibuix i escriptura i sintetitzant l’evolució de les concepcions de infants de cinc a dotze anys sobre l’aprenentatge de l’escriptura.