Capítol Aprender (a enseñar) matemáticas. Prácticas de resolución de problemas, creencias y desarrollo profesional
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s'ofereixen quatre exemples d'estudis, dos sobre l'aprenentatge de la resolució de problemes, un de centrat en l'heurística i un altre en les creences i pràctiques, i dos més de centrats en el desenvolupament professional del professorat, un en la formació permanent i un altre en la formació inicial. Aquests exemples no estan desconnectats entre si, sinó que amplien la perspectiva sobre com cal mirar l'aprenentatge de la resolució de problemes (tenint en compte la cognició però també els afectes) i vinculen l'aprenentatge amb l'ensenyament, en la mesura en què els professors analitzen i reflexionen sobre els registres dels alumnes.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aquest llibre brinda l’oportunitat de conèixer mètodes de treball i estratègies de diferents investigadors per al desenvolupament de l’educació matemàtica a diferents parts del món. Es relaten trajectòries d’investigació guiades per la finalitat de promoure un aprenentatge matemàtic més democràtic i de major qualitat, amb atenció especial a temes clau relatius al currículum escolar, a la formació del professorat, a la gestió de la diversitat o bé a l’avaluació dels aprenentatges.

Els capítols del llibre contribueixen a enriquir la reflexió mitjançant l’explicació de processos que conjuguen idees teòriques, experimentacions, espais formatius i realitats d’aula. En particular, es recullen alguns dels desafiaments que es plantegen a la investigació i ensenyament de les matemàtiques en el context de països d’Iberoamèrica. El caràcter iberoamericà d’aquest llibre és una font d’identitat i un valor que ha d’afegir-se a l’esforç per narrar la utilitat pràctica del que s’investiga.

Al Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Espanya, Mèxic i Portugal, juntament amb altres països de la nostra comunitat, destaquen els assoliments en el doble desenvolupament científic i social de l’educació matemàtica, sovint en entorns humans, materials i professionals empobrits per raons diverses.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Modelos de enseñanza, evaluación y aprendizaje
II Parte: Resolución de problemas y desarrollo profesional
III Parte: Perspectivas educativas, curriculares y teóricas