Capítol Aprender a investigar
RESUM CAPíTOL

La nova ordenació curricular planteja que l'ensenyament de les ciències en l’educació primària ha de contribuir a desenvolupar el pensament científic dels nens i les nenes. En aquest capítol s'aborda la ciència com una activitat que genera coneixement, així com s’expliquen els processos generals de l'activitat acadèmica. A més a més, es comenta com s’han de fer les preguntes pertinents com a motor de qualsevol recerca i s'analitza l’àmbit de les dades, els fets, les evidències, l'experimentació, l'anàlisi de dades i l'establiment de conclusions finals com a habilitats relacionades amb la recerca. Així mateix, s'aporten una sèrie d'orientacions generals per a la introducció de la recerca en l'actuació a l'aula.FORMATS DISPONIBLES
5,15 €
COL·LECIONS: Ciencias en primaria

Resum del llibre
Aprender ciencias no es fácil, y no todas las maneras de enseñar ciencias ayudan a aprender. «Aprender a investigar e investigar para comprender», parece un lema adecuado para plantearse el trabajo en el aula. Dirigido principalmente a los maestros de educación primaria, y a los estudiantes de magisterio, quiere contribuir a disponer de un modelo de enseñanza de las ciencias fundamentado en la investigación reciente, es un paso necesario hacia la mejora del aprendizaje de las ciencias de los niños y niñas.

Llibre disponible per capítols
INDICE