Capítol Aprender ciencias es, en buena medida, aprender a leer, escribir y hablar ciencia
RESUM CAPíTOL

L’aprenentatge de la ciència implica llegir, escriure i parlar ciència o fer-ho sobre ella; en conseqüència, qualsevol proposta d’ensenyament científica s’ha de preocupar d’incloure activitats que promoguin aquesta competència comunicativa, a fi que els alumnes adquireixin un llenguatge científic adequat, sàpiguen reconèixer la terminologia científica, comprenguin textos científics i argumentin durant la classe de ciències.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre

Partint de la potencialitat que enclou la perspectiva competencial en l’ensenyament de les ciències, 11 ideas clave. El desarrollo de la competencia científica vol contribuir a clarificar la qüestió, no només teòricament sinó a través de propostes concretes per treballar-la a l’aula, amb exemples pràctics.

Es tracta doncs de comprendre el significat del terme «competència científica» i la seva relació amb conceptes i enfocaments anteriors, ponderant així la seva utilitat per orientar l’ensenyament de les ciències.

El llibre presenta una estructura clara que ajuda a la comprensió de cadascuna de les idees que es proposen


Llibre disponible per capítols
INDICE