Capítol Aprender haciendo
RESUM CAPíTOL

L’aprendre fent afavoreix un aprenentatge pràctic basat en l’acció. Els models de formació en línia han d’evolucionar demanant més acció del participant, en relació amb activitats professionalitzadores, i no tant en relació amb els continguts formatius. Tal com es defensa en aquest capítol, l’aula virtual pot proporcionar diversos contextos en què es posin en pràctica les competències desenvolupades durant l’acció formativa, aspecte que un entorn presencial, en funció de la temàtica, presenta grans dificultats de tipus logístic i organitzatiu.  FORMATS DISPONIBLES
3,99 €