Capítol Aprender sobre el verbo en cuatro lenguas. Análisis de la noción de verbo en cuatro manuales de lenguas distintas de 3º de ESO
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es qüestiona la relació que tenen entre si els llibres de text de les diferents llengües que utilitzen uns mateixos alumnes de 3r d’ESO en un institut de Barcelona. Les dades i reflexions que s’aporten en el capítol són fruit d’un treball de recerca que es proposava analitzar de manera comparativa el tractament de la gramàtica als manuals de les diverses llengües que es cursen en l’ensenyament obligatori per poder observar fins a quin punt els referents de la lingüística i les concepcions sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la gramàtica en cadascun eren compartits o, almenys, compatibles entre si.  FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Llibre que aborda alguns dels àmbits centrals de l'educació lingüística a secundària: la gramàtica com a contingut necessari per aconseguir les competències comunicatives i lingüístiques; el currículum vigent, que fixa i orienta el tipus d'educació lingüística que s'espera que es doni en els centres educatius; el plurilingüisme escolar present als currículums, que posa els centres en la situació d'haver d'ensenyar simultàniament diferents llengües a uns mateixos alumnes; i els llibres de text, en tant que instruments mediadors entre l'alumne que aprèn i l'objecte d'aprenentatge.

Llibre disponible per capítols
INDICE