Capítol Aprender y enseñar con tecnologías de la información y la comunicación en la educación secundaria
RESUM CAPíTOL

El centre d’aquest capítol són les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), a partir de les quals s’analitzen temes com l’alfabetització digital o la seva relació amb la qualitat de l’ensenyament. Així mateix, s’analitza la potencialitat de les TIC per a l’aprenentatge i l’ensenyament, així com la seva incorporació als processos didàctics a l’aula aprofitant la seva potencialitat educativa. El capítol acaba amb un apartat d’activitats i fonts documentals i recursos.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest volum tracta dels processos d’aprenentatge que tenen lloc a les institucions i a les aules d’educació secundària, i la seva finalitat és servir de suport a l’adquisició i el desenvolupament de les competències associades al coneixement dels aprenents i dels processos d’aprenentatge, així com facilitar la utilització d’aquests coneixements per planificar i dur a terme un ensenyament afavoreixi l’aprenentatge. De la mateixa manera que succeeix amb els altres tres volums de caràcter general, els temes i les qüestions dels que s’ocupa no estan associats de manera exclusiva o prioritària a una especialitat concreta, sinó que estan presents a totes elles, i per a totes elles han de ser de gran utilitat i rellevància.


Llibre disponible per capítols
INDICE