Article Aprender y enseñar en una escuela rural portuguesa Testimonios del diario de una maestra
RESUM ARTICLE

En aquest article, s’hi pretén donar a conèixer i comentar certs components del procés d’ensenyament-aprenentatge en una escola rural portuguesa a partir del testimoni d’una professora. Entre altres factors, s’hi analitzen certes «pràctiques», com ara l’ensenyament multinivell, la interdisciplinarietat, l’aprenentatge cooperatiu i l’ensenyament recíproc, la utilització de l’entorn, la vinculació amb la comunitat, la relació propera entre l’ensenyant i l’aprenent i el treball de projecte.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Aula

Continguts de la revista
EDITORIAL
BREVES
FORO
RETRATO
AULA DE ...: Multinivel en la escuela rural
REFLEXIÓN
EN LA PRÁCTICA
VENTANA ABIERTA. ACCIÓN COMUNITARIA
TEMA DEL CURSO: Calidad del profesorado y calidad educativa
FLASH
    Carbajo Gallego, M. Eugènia / Fundació Universitària del Bages - Biblioteca
IDEAS
TIC-TAC
VIVIR LA LECTURA
GESTIÓN
PROPUESTA DIDÁCTICA
CUÍDATE
EL HATILLO
CON TODOS LOS SENTIDOS
HUMOR