Capítol Aprendiendo a leer. Dificultades en la competencia lectora. Elementos de alerta desde la perspectiva docente
RESUM CAPíTOL

Les dificultats en l’aprenentatge de la lectura obstaculitzen l’adquisició de la competència lectora, per tant, les possibilitats d’èxit escolar es poden veure perjudicades en els alumnes que tenen aquestes dificultats. En aquest capítol es tracten els elements d’alerta des de la perspectiva docent per a la detecció, avaluació i intervenció educativa amb l’alumnat amb dificultats en la competència lectora. El professorat disposa de diversos exemples, activitats i recursos metodològics que li permetran afrontar aquest tipus de dificultats en la seva pràctica educativa.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €