Capítol Aprendizaje cooperativo: la técnica juego-concurso de De Vries
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenta l’aplicació de la tècnica cooperativa del joc concurs de De Vries com una alternativa d’innovació metodològica que pretén millorar l’adquisició de les competències, els objectius i els continguts educatius perseguits. Concretament, el capítol parteix del marc conceptual del model per presentar, després, una proposta per a la seva aplicació (fases i passos a seguir), juntament amb les possibles limitacions i dificultats que es poden plantejar en el procés. Finalment, es presenta una experiència de la seva aplicació real en una aula.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Es presenten diferents mètodes pedagògics actius, participatius i globalitzadors susceptibles d’aplicació en els diferents nivells educatius: flipped classroom, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera, aprenentatge-servei, gamificació, històries de vida (enteses com a mètode pedagògic) i aprenentatge per projectes.

Tots els capítols compten amb una breu fonamentació teòrica, una guia dels diferents passos a seguir per aplicar-los, una exemplificació basada en una experiència real (que mostrarà les seves fortaleses i limitacions principals) i les condicions més rellevants per adaptar el mètode explicat a cada context particular.


Llibre disponible per capítols
INDICE