Capítol Aprendizaje de las matemáticas en la educación secundaria
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es reflexiona sobre el procés d’aprenentatge de les matemàtiques i les seves característiques i s’incideix en la relació entre el pla conceptual i el pla procedimental, els processos de simbolització i representació i el desenvolupament de conjecturar i argumentar com a elements clau de l’aprenentatge de la matemàtica. S’hi inclouen activitats, exemples i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest llibre està escrit pensant en l'acció didàctica dels docents des del punt de vista de la seva pràctica professional. Per aquesta raó, desenvolupa els apartats següents des de la lògica de les accions professionals unides a la pràctica docent en el procés d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques: finalitats, proposta de tasques, avaluació, planificació curricular, processos d'aprenentatge i acció comunicativa. 

Llibre disponible per capítols
INDICE