Capítol Aprendizaje musical significativo en el aula
RESUM CAPíTOL

L’aprenentatge significatiu comporta la transferència dels coneixements adquirits pels alumnes més enllà de l’aula, així com també l’adquisició i l’ús de les competències adequades al context en el qual es puguin trobar. En aquest capítol es proposa una perspectiva d’aprenentatge musical significatiu que intenta reflectir la seva potencialitat a l’aula, tenint en compte el context on es duu a terme el procés d’ensenyar i aprendre.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Eufonía

Resum del llibre
El "saber" pedagògic teòric i el "saber fer" aplicat són dos tipus de coneixement imprescindible i inseparable que han de confluir i retroalimentar-se per aconseguir bones pràctiques i una educació musical de qualitat. L'aprenentatge per competències, la interpretació i la creativitat a l'aula, l'ús de les noves tecnologies i una experiència musical pràctica i vivenciada per tot l'alumnat són objectius que s'han de plasmar a la realitat de l'aula i transcendir-la. Una realitat que el docent ha de saber gestionar hàbilment amb els seus alumnes mitjançant un "afecte-efectiu", construint-se un perfil de competències professionals que donin resposta a les demandes singulars de l'ensenyament secundari-obligatori i de la tipologia del seu alumnat adolescent.

Llibre disponible per capítols
INDICE