Capítol Aprendizaje por poryectos
RESUM CAPíTOL

En què consisteix l’aprenentatge per projectes? Com podem treballar les competències amb aquest mètode? Quin és el paper de l’alumnat? I el del docent? Aquest capítol parla de tot això, partint del seu marc conceptual per presentar una proposta d’aplicació (fases i passos a seguir) juntament amb les possibles limitacions i dificultats que es poden plantejar en el procés. Finalment, es presenta una experiència de la seva aplicació real a tercer de primària.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Es presenten diferents mètodes pedagògics actius, participatius i globalitzadors susceptibles d’aplicació en els diferents nivells educatius: flipped classroom, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera, aprenentatge-servei, gamificació, històries de vida (enteses com a mètode pedagògic) i aprenentatge per projectes.

Tots els capítols compten amb una breu fonamentació teòrica, una guia dels diferents passos a seguir per aplicar-los, una exemplificació basada en una experiència real (que mostrarà les seves fortaleses i limitacions principals) i les condicions més rellevants per adaptar el mètode explicat a cada context particular.


Llibre disponible per capítols
INDICE