Capítol Aprendizaje servicio: ejemplos y definiciones
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’exemplifiquen i es presenten les diverses definicions de l’aprenentatge servei. Així, se citen unes quantes experiències de diferent tipologia i adreçades a diferents etapes educatives; es comparen, a continuació, algunes definicions tenint en compte el grau de detecció de necessitat social, de benefici a la comunitat i de reflexió, entre altres elements, i, finalment, s’enumeren els principals elements que entren en joc en aquesta metodologia pedagògica.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
L'aprenentatge servei és una metodologia que combina en una sola activitat l'aprenentatge de continguts, competències i valors amb la realització de tasques de servei a la comunitat. L'aprenentatge servei parteix de la idea que l'ajuda mútua és un mecanisme de progrés personal, econòmic i social millor que la persecució obsessiva del profit individual. A més a més de situar el lector en el que és l'aprenentatge servei, aquesta obra presenta diversos exemples, l'emmarca en el si de les principals tradicions de la pedagogia contemporània i aborda els elements que el caracteritzen: les necessitats que atén, la idea de servei que proposa i els aprenentatges que proporciona; així com les qüestions que han de tenir-se en compte quan es vol generalitzar l'aprenentatge servei en un territori.

Llibre disponible per capítols
INDICE