Capítol Aprendizaje servicio y necesidades sociales
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenta l’anàlisi de necessitats socials com a estímul de la capacitat crítica i la iniciativa solidària relacionades amb l’aprenentatge servei. S’analitza, en primer lloc, la idea de necessitat social; en segon lloc, es presenten les raons per les quals els centres s’haurien d’obrir a la realitat i a les seves necessitats; en tercer lloc, es presenta la idea de repte cívic en els projectes d’aprenentatge servei, i, finalment, s’explica com poden despertar els docents aquesta mirada crítica en un procés de presa de consciència que impulsi els joves a una acció solidària.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
L'/aprenentatge servei/ és una metodologia que combina en una sola activitat l'aprenentatge de continguts, competències i valors amb la realització de tasques de servei a la comunitat. L'aprenentatge servei parteix de la idea que l'ajuda mútua és un mecanisme de progrés personal, econòmic i social millor que la persecució obsessiva del profit individual. A més a més de situar el lector en el que és l'aprenentatge servei, aquesta obra presenta diversos exemples, l'emmarca en el si de les principals tradicions de la pedagogia contemporània i aborda els elements que el caracteritzen: les necessitats que atén, la idea de servei que proposa i els aprenentatges que proporciona; així com les qüestions que han de tenir-se en compte quan es vol generalitzar l'aprenentatge servei en un territori.

Llibre disponible per capítols
INDICE