Capítol Aprendizaje-servicio
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol aborda el mètode pedagògic de l’aprenentatge servei (ApS), insistint especialment en l’experiència pràctica d’acció i reflexió que proporciona. Després d’aclarir el concepte d’ApS, se’n descriuen les diferents modalitats existents i també es presenten una sèrie de recomanacions d’aplicació a l’hora d’utilitzar aquest mètode pedagògic, exposant els beneficis de la innovació educativa que suposa el seu ús, així com una proposta de la seva aplicació real en l’àmbit universitari.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Es presenten diferents mètodes pedagògics actius, participatius i globalitzadors susceptibles d’aplicació en els diferents nivells educatius: flipped classroom, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera, aprenentatge-servei, gamificació, històries de vida (enteses com a mètode pedagògic) i aprenentatge per projectes.

Tots els capítols compten amb una breu fonamentació teòrica, una guia dels diferents passos a seguir per aplicar-los, una exemplificació basada en una experiència real (que mostrarà les seves fortaleses i limitacions principals) i les condicions més rellevants per adaptar el mètode explicat a cada context particular.


Llibre disponible per capítols
INDICE